Wiemy już o tym, że kuchnia oraz wygląd lokalu mają bardzo duże znaczenie i w jakiś sposób wyróżniają sieciowe restauracje. Na tym jednakże nie koniec. Kwestia kolejna jest związana z tym, jak jesteśmy obsługiwany, gdy gościmy w lokalu sieci.

Bardzo ważne, aby model obsługi był za każdym razem taki sam, a przynajmniej bardzo zbliżony. Cel ten udaje się zrealizować na kilka sposobów. Po pierwsze strój.

Kelnerzy i kelnerki lub kasjerzy i kasjerki w przypadku restauracji samoobsługowych powinni nosić jednakowe stroje. Typową praktyką jest stosowanie tabliczek z imieniem, dzięki czemu udaje się stworzyć wrażenie, że personel jest nam bliższy. Brak anonimowości sprawia, że mamy do niego lepsze nastawienie.

www.tokyo.net.pl restauracja catering gliwice http://hotelsilvia.pl/restauracja/catering/ Hotel Silvia Gold Gliwice

Także to jak będzie obsługiwany klient powinno być odpowiednio usystematyzowane. Zadawane pytania, składane propozycje dotyczące menu lub poszerzenia zestawu o dodatkowe elementy – to musi się duplikować. Właściwy model udaje się wypracować na drodze szkoleń pracowników oraz analizy wyników.