Wiemy już o tym, że kuchnia oraz wygląd lokalu mają bardzo duże znaczenie i w jakiś sposób wyróżniają sieciowe restauracje. Na tym jednakże nie koniec. Kwestia kolejna jest związana z tym, jak jesteśmy obsługiwany, gdy gościmy w lokalu sieci.

Bardzo ważne, aby model obsługi był za każdym razem taki sam, a przynajmniej bardzo zbliżony. Cel ten udaje się zrealizować na kilka sposobów. Po pierwsze strój.

Kelnerzy i kelnerki lub kasjerzy i kasjerki w przypadku restauracji samoobsługowych powinni nosić jednakowe stroje. Typową praktyką jest stosowanie tabliczek z imieniem, dzięki czemu udaje się stworzyć wrażenie, że personel jest nam bliższy. Brak anonimowości sprawia, że mamy do niego lepsze nastawienie.

Także to jak będzie obsługiwany klient powinno być odpowiednio usystematyzowane. Zadawane pytania, składane propozycje dotyczące menu lub poszerzenia zestawu o dodatkowe elementy – to musi się duplikować. Właściwy model udaje się wypracować na drodze szkoleń pracowników oraz analizy wyników.